Familie en Relatie Opstellingen.

 • Ontdek waar de liefde in je familie, relatie of werk geblokkeerd is en hoe ze weer kan stromen!
 • Krijg een nieuw perspectief op je gezin van herkomst, je partnerrelatie of je werk.
 • Erken oude familie patronen van vorige generaties in jezelf, om ze niet door te geven aan je kinderen.
 • Voel de kracht en talenten die je hebt meegekregen uit je familie achtergrond en voel je verbonden!
 • Voel je vrij om andere keuzes te maken dan je (voor) ouders. Leef jou leven op jouw manier.
 • Alle onderwerpen zijn geschikt om te onderzoeken als je een vraag hebt, waar je echt antwoord op wilt.
 • Ook als representant krijg je wat je nodig hebt om verder te kunnen en dien je een ander in zijn of haar proces.
 • Duur opstelling individueel is een uur tot 90 minuten. In een groep minimaal 2 uur.

Liefdevol je plek innemen met opstellingen!

In een familie opstelling onderzoek je een situatie of gewoonte door de betrokken mensen en dingen en aspecten op te stellen. Je ziet hoe de onderlinge verhoudingen zijn en ervaart welke keuzes en emoties meegespeeld hebben in de realisatie van je huidige situatie. Je doet dit vanuit een vraag waar je antwoord op wilt hebben.
Familie opstellingen gaat ervan uit dat alles en iedereen erbij hoort. Zo niet, dan ontstaat er disbalans en stress. In een opstelling laat je je licht schijnen op datgene wat tot dan toe niet gezien of opgemerkt is. De ordening in het systeem herstelt zich en je kunt afscheid nemen van wat blokkeerde. De liefde voor elkaar of voor een gezamenlijk doel kan weer stromen. Je voelt je meer vrij om keuzes te maken die bij jou passen.
Een opstelling is geschikt om vele onderwerpen te onderzoeken. Het is belangrijk dat je een werkelijk belangstelling hebt in je vraag en bereid bent om te zien wat er zich in het veld ontvouwt. Ik kijk naar waar je verlangen uitgaat en wat er aan beweging is tussen de representanten in het veld. Een opstelling kan ook individueel gedaan worden waar de mensen vervangen worden door papier of kussens.

Belangrijke thema’s zijn:
– Goed en kwaad onderscheid in je familie.
– Afstand en nabijheid in relaties.
– Ouder kind -relaties, broer zus relaties.
– Ongeboren kinderen.
– Taboes, conflicten en familie geheimen
– Partnerrelaties – gebrek eraan, afstand en nabijheid.
– Man zijn, Vrouw zijn. Wat maakt je zo eigen?
– Authenticiteit, jezelf blijven, grenzen aangeven.
– Jouw bijdrage aan de wereld; werk, kinderen, kennis…
– Talenten / verlangens volgen i.p.v. verwachtingen van…

Op ont-dekkingsreis in je familiegeschiedenis met Opstellingen

 • Hoe klinkt jouw verhaal?
 • Welke uitspraken worden bij jou thuis vaak gebruikt?
 • Hoe is de verhouding tussen jou en je baas?
 • Welke relatie heb jij met geld?
 • Ben je je bewust van je gevoelens en verlangens?
 • Waarvan ben jij overtuigd geraakt in je leven?
 • Wat herken je van je ouders in jezelf?
 • Hoe ervaar je je relatie met je partner?